Beleid

be-leid (het; o)
Begrijpelijke uiteenzetting van doel, middel en tijdspad met intentie bepaald gedrag te bewerkstelligen : liefst kort en bondig geformuleerd.

Beleid dat leeft is rechtstreeks gebaseerd op de praktijk. En dus niet andersom.
Maar hoe doe je dat? Hoe breng je de regels en de praktijk binnen jouw bedrijf bij elkaar?
Ik schrijf beleid, richtlijnen en checklists. En dat doe ik verrassend helder, praktijkgericht en compact.

VOORBEELDEN VAN BELEID DAT IK SCHREEF :

alcohol en drugs | beleid
arbeidsongeval | beleid
arbobeleid in 1 dag | quick-scan
arbo-taken en bevoegdheden or en vgwm commissie |checklist
borstvoeding en kolven | beleid
bedrijfshulpverlening | richtlijn
beeldschermwerk | beleid
bezoek inspectie | checklist
het nieuwe werken | beleid
inschakeling bedrijfsarts | richtlijn
niet ioniserende straling | beleid
nieuwe medewerkers en arbo | checklist
omgaan met werkdruk | beleid
ongewenst gedrag | beleid
preventiemedewerker | checklist
preventiemedewerker | functieprofiel
rookbeleid
thuiswerken | beleid
verzuimbeleid
werkoverleg | checklist
werkplekinstelling | checklist